دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱ Monday, 26 September , 2022
کارگر شمالی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
پیشنهاد نام گذاری خیابان «کارگر شمالی» تهران به نام «مصدق» ۱۲ اسفند ۱۳۹۶

پیشنهاد نام گذاری خیابان «کارگر شمالی» تهران به نام «مصدق»

حجت نظری عضور شورای شهر تهران گفت: بر اساس پیشنهاداتی که در فضای مجازی و در جلسه کمیسیون فرهنگی شورا توسط اعضاء مطرح شد، در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که خیابان کارگر شمالی به نام مرحوم مصدق نام گذاری شود.