یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ Sunday, 14 August , 2022
وزارت میراث فرهنگی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند

رئیس جمهور در اجرای اصل 133 قانون اساسی، آقایان محسن حاجی میرزایی و علی اصغر مونسان را به ترتیب به عنوان وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

رئیس جمهور “قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی” را برای اجرا ابلاغ کرد ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

رئیس جمهور “قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی” را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی" را برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.