زمان بازشدن درب‌های ورزشگاه‌یادگار‌امام‌(ره) جهت ورود هواداران اعلام شد

زمان بازشدن درب‌های ورزشگاه‌یادگار‌امام‌(ره) جهت ورود هواداران اعلام شد

درب‌های ورزشگاه یادگار امام(ره) جهت حضور هواداران بازی تراکتورسازی- ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۳:۳۰ باز می‌شوند....