سه شنبه, ۱۴ مرداد , ۱۳۹۹ Tuesday, 4 August , 2020
مشاور فرهنگی رییس جمهوری بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
آشنا: کلام رهبری یک هشدار جدی به فهرست سازان انتخاباتی ضد دولت است ۰۶ اسفند ۱۳۹۴

آشنا: کلام رهبری یک هشدار جدی به فهرست سازان انتخاباتی ضد دولت است

مشاور فرهنگی رییس جمهوری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره دوقطبی مجلس دولتی و ضددولتی گفت: این کلام رهبری نظام هشداری جدی به فهرست سازان ضد دولت است که باید در رفتار انتخاباتی خود و در صورت راهیابی احتمالی به مجلس، در رفتار پارلمانی خویش بازنگری کنند.