دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۴۰۲ | Monday, 19 February , 2024
نقص فنی در پرواز تهران – سهند ۲۵ دی ۱۴۰۰

نقص فنی در پرواز تهران – سهند

مدیر فرودگاه سهند گفت: پرواز امروز مهرآباد به فرودگاه سهند به خاطر مشکل فنی هواپیما و زمین گیر شدن در تهران، لغو شده است.