اعضای سمن‌های محیط زیست در صورت وقوع حادثه شهید محسوب می‌شوند

اعضای سمن‌های محیط زیست در صورت وقوع حادثه شهید محسوب می‌شوند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های مالی و جانی سمن‌های حامی محیط زیست برعهده سازمان‌هایی است که به این انجمن‌ها مجوز ورود داده‌اند....