یکشنبه, ۲۶ دی , ۱۴۰۰ Sunday, 16 January , 2022
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
لزوم ارسال آنی پیامک تخلّف به راننده متخلّف در راستای پیشگیری از تخلّفات رانندگی ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: 

لزوم ارسال آنی پیامک تخلّف به راننده متخلّف در راستای پیشگیری از تخلّفات رانندگی

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم ارسال آنی پیامک تخلّف به راننده متخلّف در راستای پیشگیری از تخلّفات رانندگی تأکید کرد.

لزوم ارائه خدمات رفاهی و انتظامی و مشاوره های روان شناختی در مرکز مهر خانواده تبریز ۲۹ تیر ۱۳۹۹
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی

لزوم ارائه خدمات رفاهی و انتظامی و مشاوره های روان شناختی در مرکز مهر خانواده تبریز

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم ارائه خدمات رفاهی و انتظامی و مشاوره های روان شناختی در مرکز مهر خانواده تبریز تأکید کرد.

مسایل اقتصادی حاکم رابطه مستقیمی با احساس نیاز برای انجام برخی جرایم دارد ۲۶ تیر ۱۳۹۹
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کلآذربایجان شرقی:

مسایل اقتصادی حاکم رابطه مستقیمی با احساس نیاز برای انجام برخی جرایم دارد

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر رصد و پایش هرچه بیشتر جرم سرقت که از جرایم اولویت دار استانی می باشد تأکید کرد.سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر رصد و پایش هرچه بیشتر جرم سرقت که از جرایم اولویت دار استانی می باشد تأکید کرد.

لزوم قطع منابع مالی و توقیف اموال سوداگران مرگ ۲۵ تیر ۱۳۹۹
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی

لزوم قطع منابع مالی و توقیف اموال سوداگران مرگ

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم آگاه سازی و اطلاع رسانی در خصوص ابعاد حقوقی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن ۲۳ تیر ۱۳۹۹
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی تأکید کرد:

لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر لزوم اجرای طرح دادپزشک در راستای تسریع در صدور جواز دفن متوفیان و تلاش برای کاهش آلام خانواده آنها تأکید کرد.

بخش عمده پرونده های دادگستری کل آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص است ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش عمده پرونده های دادگستری کل آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص است

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده ای از پرونده های مطرح شده در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص است.