پنج شنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۱ Thursday, 1 December , 2022
اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دستگاه برتر شناخته شد ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دستگاه برتر شناخته شد

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی معرفی شد.