یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022
اتاق اصناف کشاورزی بایگانی - پایگاه خبری قلم پرس
آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در تبدیل نظام صنفی به اتاق اصناف کشاورزی است ۲۰ آبان ۱۴۰۰
مسؤل سازمان نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان تبریز:

آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در تبدیل نظام صنفی به اتاق اصناف کشاورزی است

مسؤل سازمان نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان تبریز گفت: آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در تبدیل نظام صنفی کارهای کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی است که بعد از اصفهان دومین استان فعال در این زمینه شده است.