مسابقات رده بندی تیراندازی با کمان کشوری در تبریز - پایگاه خبری قلم پرس