مردم تبریز زیر بارش برف شدید، ۲۲ بهمن تماشایی را به جهانیان نشان داد | پایگاه خبری قلم پرس