مردم تبریز زیر بارش برف شدید، ۲۲ بهمن تماشایی را به جهانیان نشان داد - پایگاه خبری قلم پرس