مراسم معارفه فرمانده جدید تیپ ۲۵ نیروی مخصوص ارتش - پایگاه خبری قلم پرس