مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در مرکز تیپ ۲۵ نیروی مخصوص واکنش سریع نزاجا - پایگاه خبری قلم پرس