طرح های خودکفایی کمیته امداد مکمل اهداف ستاد احیا دریاچه ارومیه - پایگاه خبری قلم پرس