رژه نیروهای مسلح در آذربایجان شرقی - پایگاه خبری قلم پرس