بازدید ظریف از مرز ایران و نخجوان - پایگاه خبری قلم پرس