بازدید سر زده رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از مجتمع قضایی شهید بهشتی - پایگاه خبری قلم پرس