بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از موزه تاریخ طبیعی - پایگاه خبری قلم پرس