افتتاح و بهره برداری از خط آهن میانه- بستان آباد - پایگاه خبری قلم پرس