افتتاح راه روستای دیبکلو از توابع بخش خواجه شهرستان هریس - پایگاه خبری قلم پرس