اردوی تیم ملی بزرگسالان تیراندازی باکمان در استادیوم ورزشی دانشگاه تبریز - پایگاه خبری قلم پرس