اجرای نمایش مسیو در تبریز به روایت تصویر - پایگاه خبری قلم پرس