آیین کلنگ زنی احداث ساختمان مددجویی در روستای ورنکش میانه - پایگاه خبری قلم پرس