آغاز رزمایش " فاتحان خیبر " نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال غرب - پایگاه خبری قلم پرس