شجریان: در مورد کنسرت خیابانی آماده ایم و بلدیم چه کار کنیم/ مسئولین باید بگویند که می‌توانند یا نه

شجریان: در مورد کنسرت خیابانی آماده ایم و بلدیم چه کار کنیم/ مسئولین باید بگویند که می‌توانند یا نه

همایون شجریان در مورد برگزاری کنسرت خیابانی گفت: من همیشه در زندگی هنری‌ام با مردم صادق بوده‌ام و هیچ وقت حرکتی را برای تبلیغ انجام نداده‌ام. من هیچ وقت در زندگی‌ام به کسی نگفته‌ام برایت می‌میرم چون اگر برگردد بگوید...