شهردار منطقه ۳ تبریز از سرعت‌گیری اجرای عملیات احداث روگذر شهید صادق فلاحی در تقاطع خیابان آزادی– ارتش خبر داد و گفت: ۵ سازه از ۸ سازه روگذر به اتمام رسیده و ۳ سازه دیگر در حال اجرا می‌باشد. به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا خبر از اجرای بی وقفه پروژه روگذر شهید فلاحی در تقاطع […]شهردار منطقه ۳ تبریز از سرعت‌گیری اجرای عملیات احداث روگذر شهید صادق فلاحی در تقاطع خیابان آزادی– ارتش خبر داد و گفت: ۵ سازه از ۸ سازه روگذر به اتمام رسیده و ۳ سازه دیگر در حال اجرا می‌باشد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا خبر از اجرای بی وقفه پروژه روگذر شهید فلاحی در تقاطع خیابان آزادی- ارتش داد و گفت: تا به امروز ۵ سازه از ۸ سازه روگذر به اتمام رسیده و ۳ سازه دیگر در حال حاضر اجرا می‌شود.