۴ سوار تباهی در روابط زوجین
۴ سوار تباهی در روابط زوجین
 انواع خاصی از تعاملات منفی چنانچه در یک رابطه زیاد باشد ، انقدر برای یک رابطه مرگ بار است که گاتمن آن را ۴ سوار تباهی نامید.

قلم پرس|| یادداشت|| مرضیه ستاری| کارشناس ارشد روانشناسی عمومی//  انواع خاصی از تعاملات منفی چنانچه در یک رابطه زیاد باشد ، انقدر برای یک رابطه مرگ بار است که گاتمن آن را ۴ سوار تباهی نامید.

این ۴ سوار به ترتیب زیر در قلب یک رابطه زناشویی جولان می دهند ؛ انتقاد ، تحقیر ، حالت تدافعی و دیوار سنگی . سوار شماره ۱ : انتقاد شما همیشه اعتراضاتی به شخصی که با او زندگی می کنید خواهید داشت.

اما بین اعتراض و انتقاد یک دنیا تفاوت وجود دارد . اعتراض فقط به کار یا عمل به خصوص که همسرتان به درستی انجام نداده، اشاره دارد.

اما انتقاد کلی تر و عمومی تر است؛ چرا که اظهار نظرهای منفی درباره شخصیت درونی و شخصیت ظاهری همسرتان نیز به ان اضافه می شود.

این جمله یک اعتراض است: من واقعا عصبانی هستم که تو دیشب کف اشپزخونه رو جارو نکردی . ما توافق کردیم که نوبتی انجامش بدیم .” اما جمله زیر یک انتقاد است : “چرا این قدر فراموش کار هستی؟من از اینکه همیشه مجبور باشم وقتی نوبت توست اشپزخانه را جارو کنم متنفرم . تو خیلی بی توجهی” در اعتراض روی یک رفتار متمرکزیم ولی در انتقاد ترور شخصیت به ان اضافه می شود . معمولا یک شروع ناملایم در قالب یک انتقاد می آید.

اگر انتقادات این چنینی در رابطه شما و همسرتان زیاد شده بدانید که شما تنها نیستید . و اولین سوار بسیار در روابط رایج است که اگر فراگیرتر شود راه را برای سوار بعدی که بسیار کشنده تر است باز می کند.

انتهای پیام/