۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان هشترود به بیت المال اعاده شد
۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان هشترود به بیت المال اعاده شد

رئیس دادگستری شهرستان هشترود از توابع استان آذربایجان شرقی از قلع و قمع چند بنا و مستحدثات با حکم قضایی خبر داد و گفت: ۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت المال اعاده شد. یوسف رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: ۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی بیش از […]رئیس دادگستری شهرستان هشترود از توابع استان آذربایجان شرقی از قلع و قمع چند بنا و مستحدثات با حکم قضایی خبر داد و گفت: ۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به بیت المال اعاده شد.

یوسف رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: ۳۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی بیش از ۹۶۰ میلیارد ریال به بیت المال اعاده شد.

وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع تعدادی متهم به بزه در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی شهرستان هشترود قرار گرفتند.

رئیس دادگستری شهرستان هشترود در خصوص رفع تصرف اراضی صورت گرفته در این شهرستان اضافه کرد: تعداد پرونده‌های متشکله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان که منتهی به صدور حکم شده است ۶۱ مورد بوده و تعداد ۴۳ مورد منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا شده است.

انتهای پیام/