یک روز با ماهیگیری و اسب سواری در شهرستان هریس/ گزارش تصویری
یک روز با ماهیگیری و اسب سواری در شهرستان هریس/ گزارش تصویری

یک روز با ماهیگیری و اسب سواری در شهرستان هریس   عکس: فاطمه دخت فرج

یک روز با ماهیگیری و اسب سواری در شهرستان هریس

 

عکس: فاطمه دخت فرج