به گزارش شهریار، غلامرضا احمدی در حاشیه این مراسم، طی سخنانی، یاد و خاطره شهید سلیمانی را یاد آور غرور ملی دانست و گفت: یاد و خاطره سردار دلها و شهید والامقام اسلام و ایران، عشق به بشریت و دفاع از کیان دین و ملت را در اذهان تداعی می کند.  وی افزود: حاج قاسم […]

به گزارش شهریار، غلامرضا احمدی در حاشیه این مراسم، طی سخنانی، یاد و خاطره شهید سلیمانی را یاد آور غرور ملی دانست و گفت: یاد و خاطره سردار دلها و شهید والامقام اسلام و ایران، عشق به بشریت و دفاع از کیان دین و ملت را در اذهان تداعی می کند.  
وی افزود: حاج قاسم بزرگوار، تندیس تمامی صفات نیک است و به همین دلیل یاد وی همیشه در دلها ساری و جاری است.  
این عضو شورای شهر با تاکید بر تاثیرپذیری از روشها و منشهای سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بخاطر طراحی، ساخت و نصب این تندیس ارزشمند قدردانی کرد.