به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بر اساس این گزارش، میزان بازدهی صندوق های بادرآمد ثابت  در یک سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴۵ درصدعنوان شده است در حالی که صندوق های در سهام در مدت مشابه بازدهی ۵۹ درصدی داشتند. صندوق های مختلط در یک سال گذشته ۴۸ درصد بازدهی و صندوق های بازارگردانی […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بر اساس این گزارش، میزان بازدهی صندوق های بادرآمد ثابت  در یک سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴۵ درصدعنوان شده است در حالی که صندوق های در سهام در مدت مشابه بازدهی ۵۹ درصدی داشتند.

صندوق های مختلط در یک سال گذشته ۴۸ درصد بازدهی و صندوق های بازارگردانی نیز ۴۰.۸۳ درصد بازدهی را از آن خود کردند.

در این میان، صندوق های کالایی نیز با بازدهی ۴۸.۴۵ درصدی یک سال گذشته را پشت سر گذاشته اند.

 جزئیات گزارش را می توانید از اینجا مطالعه کنید.