گزارش تصویری/ حال نگین آذربایجان این روزها
گزارش تصویری/ حال نگین آذربایجان این روزها

چندی است که حال نگین آذربایجان یعنی دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال غرب فلات ایران قرار گرفته‌است، اما از اواسط دهه ۸۰ شروع به خشک شدن کرده است. عکس: سعید فتوت 

چندی است که حال نگین آذربایجان یعنی دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین آبگیر دایمی در آسیای غربی در شمال غرب فلات ایران قرار گرفته‌است، اما از اواسط دهه ۸۰ شروع به خشک شدن کرده است.

عکس: سعید فتوت