مدیرعامل کشتارگاه تبریز گفت: کمبود گوشت قرمز در شهر تبریز حل شده است و تا پایان هفته جاری قیمت‌ها در حال ریزش بوده و حباب‌ها فرو می‌ریزد. به گزارش قلم پرس، کریم قدرتی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز طی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات کشتارگاه در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت، اظهار کرد: شهر تبریز […]مدیرعامل کشتارگاه تبریز گفت: کمبود گوشت قرمز در شهر تبریز حل شده است و تا پایان هفته جاری قیمت‌ها در حال ریزش بوده و حباب‌ها فرو می‌ریزد.

به گزارش قلم پرس، کریم قدرتی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز طی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات کشتارگاه در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت، اظهار کرد: شهر تبریز حدودا ۱۲۰۰ قصابی دارد که در حال حاصر ۷۸۵ قصابی گوشت خود را از سازمان کشتارگاه دریافت می‌کنند. این در حالی است که در سال ۹۸ تنها گوشت ۱۸۵ قصابی توسط مجموعه کشتارگاه تامین می شد.