کشف مهمات و سلاح های اسرائیلی در ریف جنوبی حماه متعلق به تروریست ها
کشف مهمات و سلاح های اسرائیلی در ریف جنوبی حماه متعلق به تروریست ها

نیروهای امنیتی اسلحه ومهمات ساخت رژیم صهیونیستی در میان باقیمانده سلاح های تروریست ها در شهرک عقرب در ریف  جنوبی حماه را کشف کرد. به گزارش قلم پرس  خبرگزاری سانا نوشت: نیروهای امنیتی سوریه در میان باقیمانده سلاح های تروریست ها در شهرک عقرب در ریف جنوبی حماه، اسلحه ومهمات اسرائیلی را کشف کردند. بر […]

نیروهای امنیتی اسلحه ومهمات ساخت رژیم صهیونیستی در میان باقیمانده سلاح های تروریست ها در شهرک عقرب در ریف  جنوبی حماه را کشف کرد.

به گزارش قلم پرس  خبرگزاری سانا نوشت: نیروهای امنیتی سوریه در میان باقیمانده سلاح های تروریست ها در شهرک عقرب در ریف جنوبی حماه، اسلحه ومهمات اسرائیلی را کشف کردند.

بر اساس این گزاش طی پاکسازی شهرک عقرب در ریف جنوبی حماه توسط نیروهای امنیتی یک تونل و اسلحه ومهمات ساخت اسرائیل پیدا شد.

گفتنی است که عقرب وتعدادی از روستاها در ۱۶ می گذاشته خالی از تروریسم اعلام شده است.