به گزارش شهریار،اکبر پورخردمند در جریان بازدید از کتابخانه پروین اعتصامی، بیان داشت: کتابخانه‌ها در محرومیت‌زدایی اجتماعی و ارتباطات هم مناسب و مهم پژوهشی و تحقیقی و همچنین توانمندسازی نیروهای نوجوان و جوان و افزایش دانش شناسی و دانش پژوهی نقش بسیار اثرگذاری دارند. وی گفت: هر کتابخانه در محلات می‌تواند به مشابه منبع انرژی نوری […]

به گزارش شهریار،اکبر پورخردمند در جریان بازدید از کتابخانه پروین اعتصامی، بیان داشت: کتابخانه‌ها در محرومیت‌زدایی اجتماعی و ارتباطات هم مناسب و مهم پژوهشی و تحقیقی و همچنین توانمندسازی نیروهای نوجوان و جوان و افزایش دانش شناسی و دانش پژوهی نقش بسیار اثرگذاری دارند.

وی گفت: هر کتابخانه در محلات می‌تواند به مشابه منبع انرژی نوری و نقشه راه هدف و به کارگیری پتانسیل‌های عمده آن محله کاربرد داشته باشد و نباید تنها به امانت کتاب اکتفا کرد بلکه برای ایجاد بسترهای مهم هم اندیشی، همفکری و همگرائی از این موقعیت استفاده کرد.

شهردار منطقه ۱ به اقدامات قابل تقدیر امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک پیرامون برگزاری جلسات ” یک روز ناب با کتاب “اشاره و به تداوم آنها تاکید داشته و به جذب حداکثری شهروندان برای انس با کتاب در هر سن و سالی اشاره کرد.