کاهش چهار متری آب خزر در ۵۰ سال اخیر
کاهش چهار متری آب خزر در ۵۰ سال اخیر

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: در ۵۰ سال اخیر آب دریا چهار متر کاهش پیدا کرده است. به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، فاطمه کاردل در دومین نشست علمی تخصصی مسائل آب در مازندران با اشاره به مدیریت منابع آب در مازندران اظهار کرد: منابع آب در کره زمین شامل آب های […]

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: در ۵۰ سال اخیر آب دریا چهار متر کاهش پیدا کرده است.

به گزارش قلم پرس به نقل از ایسنا، فاطمه کاردل در دومین نشست علمی تخصصی مسائل آب در مازندران با اشاره به مدیریت منابع آب در مازندران اظهار کرد: منابع آب در کره زمین شامل آب های سطحی، زیرزمینی، نزولات آسمانی و بیولوژیکی است.

وی با اشاره به توزیع نامتوازن آب در زمین یادآور شد: متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷۵۰ مترمکعب کاهش یافته بود و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب کاهش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به این که طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب سفره آب زیرزمینی کاهش آب داشته‌ایم افزود:  ۹۵درصد آب شرب از آب زیرزمینی تهیه می‌شود و کاهش کمی آب رودخانه‌ها نیز اثرات جبران ناپذیری بر سلامت اکوسیستم های آبی استان به جا خواهد گذاشت.

وی افزود: پیش از مدیریت منابع آب باید ارزیابی کمی منابع آب را در نظر گرفت و برای این منظور باید بیلان آب را محاسبه کرده و مقدار بارش، دبی جریان سطحی، تغییرات ذخیره سطحی، تبخیر و تعرق، تغییرات ذخیره آب زیرزمینی و غیره را محاسبه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان این که در بررسی وضع کیفی آب باید خواص فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی را در نظر گرفت یادآور شد:بررسی زمین شناسی نیز در وضعیت کیفی آب مازندران اثرگذار است.

وی افزود: یکپارچه سازی داده ها و پردازش آن‌ها، کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی و همکاری بین ارگان ها و نهادهای مختلف و نبود تکنولوژی مناسب  از جمله مسائل و مشکلات ارزیابی منابع آب است.

کاردل با اشاره به ترویج الگوی صحیح مصرف آب تصریح کرد: اولویت بندی نوع مصرف آب، پایش مستمر منابع آب مازندران و برنامه ریزی اصولی ذخیره سازی در بلندمدت، پایش آلودگی آب سطحی و زیرزمینی و ردیابی منشا آلودگی، تصفیه فاضلاب ها و پساب صنایع پیش از ورود به منابع آّب، خاک و هوا و استفاده مجدد از این منابع راهکارهایی به منظور مدیریت منابع آب است.

وی، تعمیر شبکه های فرسوده، افزایش هزینه مصرف آب، بازیافت مواد در راستای کاهش تولید مواد اولیه جهت ساخت محصولات جدید، استفاده از صنایعی که آب کمتری نیاز دارند و آلودگی کمتری تولید می‌کنند و تغییر الگوی کشت کشاورزی، توزیع جمعیت متناسب با منابع آب، انسداد چاه های غیرمجاز، مدیریت و ذخیره هرزآب‌ها، روش‌های جایگزین منابع آب و بخشی را از دیگر راهکارهای مدیریت منابع آب دانست.