کلاس آموزشی علت‌یابی حریق با حضور آتش نشانان سازمان آتش نشانی تبریز و سایر شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش قلم پرس، آتش پاد علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز در حاشیه برگزاری این کارگاه علمی عملیاتی گفت: این کارگاه تخصصی با هدف بسترسازی علمی آتش نشانان و رویکرد ارتقای علمی عملیاتی آتش نشانان […]کلاس آموزشی علت‌یابی حریق با حضور آتش نشانان سازمان آتش نشانی تبریز و سایر شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، آتش پاد علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز در حاشیه برگزاری این کارگاه علمی عملیاتی گفت: این کارگاه تخصصی با هدف بسترسازی علمی آتش نشانان و رویکرد ارتقای علمی عملیاتی آتش نشانان در حوزه بررسی و کشف علل وقوع حوادث برگزار شد.