چهره مقبره‌الشعرا تبریز تا سه ماه آینده تغبیر می‌یابد
چهره مقبره‌الشعرا تبریز تا سه ماه آینده تغبیر می‌یابد

شهردار تبریز در نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مقبره‌الشعرا، از تغییر چهره این مجموعه فرهنگی تا سه ماه آینده خبر داد. هوشیار، شهردار تبریزدر این نشست اظهار امیدواری کرد تا طی یک زمان‌بندی مشخص با انسجام مدیریتی طرح مقبره‌الشعرا به  سطحی قابل قبول دست یابد. وی افزود: امیدواریم با تدابیری […]


شهردار تبریز در نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مقبره‌الشعرا، از تغییر چهره این مجموعه فرهنگی تا سه ماه آینده خبر داد.

هوشیار، شهردار تبریزدر این نشست اظهار امیدواری کرد تا طی یک زمان‌بندی
مشخص با انسجام مدیریتی طرح مقبره‌الشعرا به 
سطحی قابل قبول دست یابد.

وی افزود: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده شده تا سه ماه آینده چهره‌ی
مقبره‌الشعرا تغییر یابد.

وی تاکید کرد: باید آسیبی که در طول سالیان در رابطه با اجرای طرح مقبره‌الشعرا
به افکار عمومی وارد شده است،  با ایجاد
تغییرات اساسی در این طرح و به سرانجام رساندن بخشی از پروژه برطرف شود.

وی گفت: با توجه به مقصد گردشگری بودن این مجموعه تاریخی فرهنگی، امیدواریم
در یک زمان‌بندی مشخص این مجموعه را برای حضور گردشگران و بهره‌مندی مردم
آذربایجان  در حد قابل قبولی بازسازی کنیم.