به گزارش شهریار، شکور اکبرنژاد، شامگاه روز شنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس شورای شهر تبریز با روسای ادوار گذشته شورا اظهار کرد: باید کیفیت تمام اقدامات شورا بیشتر شده و نباید کارها از صفر شروع شود. وی ادامه داد: بهتر است شفاف‌سازی در مباحث مختلف، توجه به برنامه پنج ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله تا […]

به گزارش شهریار، شکور اکبرنژاد، شامگاه روز شنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس شورای شهر تبریز با روسای ادوار گذشته شورا اظهار کرد: باید کیفیت تمام اقدامات شورا بیشتر شده و نباید کارها از صفر شروع شود.

وی ادامه داد: بهتر است شفاف‌سازی در مباحث مختلف، توجه به برنامه پنج ساله و چشم‌انداز ۱۲ ساله تا حد ممکن مورد توجه ویژه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در ششمین دوره‌ قرار گیرد.

اکبرنژاد در ادامه‌ی سخنان خود بیان کرد: از تجربیات انباشته شورای پنجم به‌ویژه در برنامه ریزی، پژوهش، شفاف‌سازی و نظارت استفاده هم مورد توجه و استفاده قرار گیرد. 

رییس ادوار گذشته‌ی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: قبل از اتخاذ تصمیم، مروری به تصمیمات دوره‌های قبلی داشته باشید و از کارشناسان و افراد مورد اعتمادتان استفاده کنید.

اکبر نژاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بازنگری در شهرسازی، توجه به خدمات شهری، تغییر الگوی معابر و کفسازی‌ها، آسفالت، تقاطع‌ها، عدم ریخت و پاش در پروژه مترو، پرورش نیرو در بدنه شهرداری تبریز همگی از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد مورد توجه ششمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر تبریز قرار گیرد.