چرا بجای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟‬
چرا بجای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟‬

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: چرا بجای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟‬ به گزارش قلم پرس حمیدی بعیدی نژاد ‫سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: با طرح شروط جدید ترامپ در آخرین لحظه، توافقنامه “نفتا” میان آمریکا، […]

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: چرا بجای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟‬

به گزارش قلم پرس حمیدی بعیدی نژاد ‫سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

با طرح شروط جدید ترامپ در آخرین لحظه، توافقنامه “نفتا” میان آمریکا، کانادا و مکزیک در آستانه فروپاشی قرار گرفته و آمریکا در آستانه خروج از نفتا قرار دارد. مذاکرات آمریکا و کانادا نیز متوقف و نخست وزیر کانادا ضمن لغو سفر به آمریکا برای توافق نهایی دیشب گفت عقل سلیمی در واشنگتن نیست. این تندترین موضعگیری کانادا نسبت به آمریکاست. بعد از اعلام تعرفه های جدید آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا ضمن وضع اقدامات تلافی جویانه، اعلام کردند که به سازمات تجارت جهانی شکایت خواهند کرد.
حالا واقعا باید کمی جدی تر فکر کنیم. ایران در برجام اشتباه کرد، متن را دقیق مذاکره نکرد و اعتماد بیخودی کرد. آلمان و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی، و بعد هم کانادا، ژاپن و چین و خیلی کشورهای دیگر بعنوان اعضای کشورهای عضو معاهده تجاری آسیا-پاسیفیک یا کشورهای معاهده آب و هوایی پاریس یا “نفتا” که ترامپ به بهانه ای یکایک را رها کرد چطور؟
چرا بجای دیدن علت واقعی و ملامت دشمن، خودمان را تحقیر و تضعیف می کنیم؟‬
نمیتوانیم در تحلیلهای خودمان، شرایط جدیدی که همه ی جهان با ظهور این پدیده جدید مواجه است را نادیده بگیریم.