چرا بجاي ديدن علت واقعي و ملامت دشمن، خودمان را تحقير و تضعيف مي كنيم؟‬
چرا بجاي ديدن علت واقعي و ملامت دشمن، خودمان را تحقير و تضعيف مي كنيم؟‬

سفير جمهوري اسلامي ايران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: چرا بجاي ديدن علت واقعي و ملامت دشمن، خودمان را تحقير و تضعيف مي كنيم؟‬ به گزارش قلم پرس حمیدی بعیدی نژاد ‫سفير جمهوري اسلامي ايران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: با طرح شروط جديد ترامپ در آخرين لحظه، توافقنامه “نفتا” ميان آمريكا، […]

سفير جمهوري اسلامي ايران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: چرا بجاي ديدن علت واقعي و ملامت دشمن، خودمان را تحقير و تضعيف مي كنيم؟‬

به گزارش قلم پرس حمیدی بعیدی نژاد ‫سفير جمهوري اسلامي ايران در انگلستان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

با طرح شروط جديد ترامپ در آخرين لحظه، توافقنامه “نفتا” ميان آمريكا، كانادا و مكزيك در آستانه فروپاشي قرار گرفته و آمريكا در آستانه خروج از نفتا قرار دارد. مذاكرات آمريكا و كانادا نيز متوقف و نخست وزير كانادا ضمن لغو سفر به آمريكا براي توافق نهايي ديشب گفت عقل سليمي در واشنگتن نيست. اين تندترين موضعگيري كانادا نسبت به آمريكاست. بعد از اعلام تعرفه هاي جديد آمريكا، اتحاديه اروپا و كانادا ضمن وضع اقدامات تلافي جويانه، اعلام كردند كه به سازمات تجارت جهاني شكايت خواهند كرد.
حالا واقعا بايد كمي جدي تر فكر كنيم. ايران در برجام اشتباه كرد، متن را دقيق مذاكره نكرد و اعتماد بيخودي كرد. آلمان و فرانسه و انگليس و ايتاليا و بقيه كشورهاي اروپايي، و بعد هم كانادا، ژاپن و چين و خيلي كشورهاي ديگر بعنوان اعضاي كشورهاي عضو معاهده تجاري آسيا-پاسيفيك يا كشورهاي معاهده آب و هوايي پاريس يا “نفتا” كه ترامپ به بهانه اي يكايك را رها كرد چطور؟
چرا بجاي ديدن علت واقعي و ملامت دشمن، خودمان را تحقير و تضعيف مي كنيم؟‬
نميتوانيم در تحليلهاي خودمان، شرايط جديدي كه همه ي جهان با ظهور اين پديده جديد مواجه است را ناديده بگيريم.