پروژه پایدارسازی ترانشه‌های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز، توسط سازمان عمران در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران تبریز درباره جزئیات این پروژه اظهار کرد: این پروژه با هدف ایمن‌سازی ترانشه‌های حاشیه اتوبان پاسداران از ریزش و رانش وسائط نقلیه و عابران پیاده حاشیه اتوبان، […]پروژه پایدارسازی ترانشه‌های اتوبان پاسداران در محدوده ورودی تله کابین تبریز، توسط سازمان عمران در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران تبریز درباره جزئیات این پروژه اظهار کرد: این پروژه با هدف ایمن‌سازی ترانشه‌های حاشیه اتوبان پاسداران از ریزش و رانش وسائط نقلیه و عابران پیاده حاشیه اتوبان، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۶ میلیارد ریال، توسط سازمان عمران در حال اجرا است.