پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی ایستگاه ۱۵ خط یک مترو تبریز
پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی ایستگاه ۱۵ خط یک مترو تبریز
سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی ایستگاه ۱۵ (لاله) خط ۱ مترو تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحید کیا ضمن بازدید از ایستگاه ۱۵ (لاله) خط یک مترو تبریز آخرین وضعیت عملیات عمرانی در این ایستگاه را مورد ارزیابی قرار داد.

وی از پیشرفت فیزیکی این ایستگاه ابراز رضایت کرد و افزود: در حال حاضر تنها مراحل نازک کاری و برخی از اقدامات مورد نیاز معماری داخلی در حال انجام است و در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از این ایستگاه خواهیم بود.
سرپرست سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز با اشاره به آخرین وضعیت نصب پله برقی در این ایستگاه گفت: بخشی از پله برقی های مورد نیاز نصب شده و بخشی نیز فردا حمل شده و به منظور نصب در اختیار مجموعه قرار می گیرد.