پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها)
پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها)

پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها) پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها) برگزار کی شود. معاونت فرهنگی، اجتماعی وگردشگری مناطق آزاد کشور اقدام به برگزاری پویش بزرگ کتابخوانی ویژه نوجوانان و جوانان می نماید. نام کتاب: 《از دیار حبیب》به‌قلم علی سیدمهدی شجاعی شرکت‌کنندگان می‌توانند تا ۳۰مرداد۱۴۰۱ بازنویسی و خلاصۀ […]


پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها)

پویش تخصصی کتابخوانی ویژۀ نوجوانان(دبیرخانه باشگاه دهه نودی ها) برگزار کی شود.

معاونت فرهنگی، اجتماعی وگردشگری مناطق آزاد کشور اقدام به برگزاری پویش بزرگ کتابخوانی ویژه نوجوانان و جوانان می نماید.

نام کتاب: 《از دیار حبیب》به‌قلم علی سیدمهدی شجاعی

شرکت‌کنندگان می‌توانند تا ۳۰مرداد۱۴۰۱ بازنویسی و خلاصۀ مدنظر خود از کتاب را در قالب ۱۵۰۰ کلمه به نشانی زیر ارسال فرمایند:
۱۳۹۰sbook.secretrait@gmail.com