«پل خلعت پوشان» پروژه عمرانی ویژه در پهنه شرق تبریز است
«پل خلعت پوشان» پروژه عمرانی ویژه در پهنه شرق تبریز است

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر تبریز گفت: «پل خلعت پوشان» پروژه عمرانی ویژه در پهنه شرق تبریز است.

به گزارش قلم پرس، محمد اشرف نیا به همراه نسیانی شهردار منطقه ۹ تبریز، از پروژه های در دست اقدام این شهرداری بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه ها قرار گرفت.

اشرف نیا با تأکید بر تسریع در روند اجرای پل خلعت پوشان خاطر نشان کرد: این پروژه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی با عملکردی ویژه در پهنه شرق تبریز است که امید آن می رود با شتاب بخشی، اجرای کامل و در نهایت بهره برداری از این پروژه، علاوه بر توسعه و تکمیل شبکه های دسترسی به منطقه و شهرک خاوران، ارتباط مؤثر با شریان های پیرامونی ایجاد و شاهد سامان یافتن هرچه بیشتر بار ترافیکی ورودی شرق تبریز باشیم.

گفتنی است در ادامه این بازدید نسیانی شهردار منطقه، ضمن تشریح مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه از شهر تبریز، گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی و خدماتی به ویژه پل خلعت پوشان را ارائه کرد.

لازم به ذکر است به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشرفت و راهکارهای اجرایی پروژه پل خلعت پوشان، جلسات مستمر با حضور مدیران ارشد شهری، شهردار منطقه۹ و سایر مجریان  این پروژه مهم برگزار می شود.