مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز از ضرب العجل بازسازی پل های مکانیزه مشارکتی و احداث پل های مکانیزه جدید در شهر خبر داد. به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی با اشاره به دستور اکید و ضرب العجلی شهردار تبریز نسبت به رفع مشکلات و معضلات پروژه های مشارکتی گفت: با دستور شهردار محترم […]مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز از ضرب العجل بازسازی پل های مکانیزه مشارکتی و احداث پل های مکانیزه جدید در شهر خبر داد.

به گزارش قلم پرس، بهرام روشنی با اشاره به دستور اکید و ضرب العجلی شهردار تبریز نسبت به رفع مشکلات و معضلات پروژه های مشارکتی گفت: با دستور شهردار محترم نسبت به راه اندازی پل های مکانیزه مشارکتی اقدامات عاجل در همه مناطق صورت گرفته است و حل مشکلات آنها در حال پیگیری است.