شهردار تبریز از کلیه شهروندان، دوستان و مسئولان خواست از آوردن گل و نصب بنر تبریک در سطح شهر خودداری کنند. به گزارش قلم پرس، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز بر اساس دستور شهردار تبریز، ضمن قدردانی از ابراز لطف عموم شهروندان، مسئولان، دوستان، همکاران و…، اعلام می‌دارد از آوردن گل و […]شهردار تبریز از کلیه شهروندان، دوستان و مسئولان خواست از آوردن گل و نصب بنر تبریک در سطح شهر خودداری کنند.

به گزارش قلم پرس، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز بر اساس دستور شهردار تبریز، ضمن قدردانی از ابراز لطف عموم شهروندان، مسئولان، دوستان، همکاران و…، اعلام می‌دارد از آوردن گل و نصب هرگونه بنر تبریک در هر نقطه از سطح شهر پرهیز شود.