پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات ارسباران
پایش ماهواره ای آتش سوزی در ارتفاعات ارسباران

سازمان فضایی ایران نتایج حاصل از پردازش ماهواره ای از آتش سوزی در ارتفاعات ارسباران را منتشر کرد.

به گزارش قلم پرس، سازمان فضایی ایران، با استفاده از سامانه پایش آتش و پردازش تصاویر Terra/MODIS، آتش سوزی رخ داده در ارتفاعات ارسباران شهرستان خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی در تاریخ یکشنبه ۹۸/۶/۳ شناسایی شده که نتایج حاصل از این پردازش در تصویر ماهواره‌ای قابل مشاهده است.

تصویر ماهواره ای ترا / مادیس (زمان اخذ تصویر ۹۸/۶/۳، ساعت ۱۲:۳۱ به وقت محلی)
منطقه آتش گرفته به مختصات ۴۶ درجه و ۲۱ دقیقه شرقی و ۳۸ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی با سنجاق زرد نشان داده شده است.