پایداری  آب شرب در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی
پایداری  آب شرب در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی

پایداری آب شرب در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی: با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی، آب شرب پایدار در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی برقرار می شود. خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به  پیشرفت ۸۵ درصدی جهاد آبرسانی […]پایداری آب شرب در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی

خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی: با بهره برداری از طرح جهاد آبرسانی، آب شرب پایدار در سطح روستاهای استان آذربایجان شرقی برقرار می شود.

خانی مدیرعامل آب وفاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به  پیشرفت ۸۵ درصدی جهاد آبرسانی گفت: جهاد آبرسانی به روستاهای استان آذربایجان شرقی در ۲ فاز اجرا می شود که در فاز نخست ۱۷۸ روستا و در فاز دوم آبرسانی به  ۲۳۳ روستا در برنامه قرار گرفته است.
درفاز یک پروژه جهاد آبرسانی در قالب سه مجتمع آبرسانی قشلاقات شهرستان های کلیبر، خداآفرین، آلمالو شهرستان هشترود و فاز دو ستارخان شهرستان ورزقان شامل احداث تصفیه خانه آب شرب، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، ایستگاه های پمپاژ و حفر و تجهیز چاه می شود و این شرکت مصمم است با تلاش مضاعف فاز ۱ جهاد آبرسانی را به بهره برداری برساند.