شهردار منطقه ۳ تبریز از پاکسازی ورزشگاه یادگار امام(ره) و جاده جوان (منتهی به ورزشگاه) خبر داد. به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا با عنوان این مطلب گفت: با توجه به اینکه استادیوم یادگار امام (ره) تبریز به دلیل برگزاری بازی‌های مهم فوتبال یکی از بهترین نقاط برای معرفی تبریز در ابعاد داخلی و بین المللی […]شهردار منطقه ۳ تبریز از پاکسازی ورزشگاه یادگار امام(ره) و جاده جوان (منتهی به ورزشگاه) خبر داد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا با عنوان این مطلب گفت: با توجه به اینکه استادیوم یادگار امام (ره) تبریز به دلیل برگزاری بازی‌های مهم فوتبال یکی از بهترین نقاط برای معرفی تبریز در ابعاد داخلی و بین المللی است، پاکسازی اطراف و داخل این استادیوم از سوی این منطقه در حال انجام است که با این کار جلوه بصری مناسبی به آن بخشیده می‌شود.
وی اضافه کرد: در راستای بهبود فضای بصری،  پاکسازی این مجموعه چند هزار نفری در دستور کار نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ قرار گرفته است و این امر به صورت مستمر ادامه دارد.
شهردار منطقه ۳ ادامه داد: همچنین به منظور بسترسازی مناسب جهت رفت و آمد تماشاگران و فعالیت‌های ورزشکاران، جاده‌های اطراف ورزشگاه یادگار امام(ره) نیز توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه، پاکسازی شد.