پاکبان امانتدار چک ۶۰۰ میلیونی را به صاحبش تحویل داد
پاکبان امانتدار چک ۶۰۰ میلیونی را به صاحبش تحویل داد

پاکبان شهرداری تبریز کیف پولی با چندین برگ چک به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان را پیدا کرده و با رعایت اصول امانتداری، بلافاصله با هماهنگی لازم چک‌ها به صاحب اصلی تحویل داده شد.

به گزارش قلم پرس، پاکبان شهرداری منطقه ۸ کیف پولی با چندین برگ چک به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان را در یکی از معابر حوزه ۲ این منطقه پیدا کرده و با رعایت اصول امانتداری، بلافاصله با هماهنگی لازم چک‌ها به صاحب اصلی تحویل داده شد.

 عیسی سعادتی پاکبان شهرداری منطقه ۸، دیشب،  هنگام نظافت خیابان، چندین برگه چک به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان را یافته و با هماهنگی مسئول شیفت و شهردار شب منطقه، چک‌ها به صاحبش تحویل داده شد.

انتهای پیام/